Termeni si conditii

Prin utilizarea acestui site, www.masconferences.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă. 

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul www.masconferences.ro  confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare mai jos menţionaţi.

TERMENI GENERALI

a. Site-ul www.masconferences.ro,numit generic în continuare MASCONFERENCES.ro, este proprietatea SC Mediafax S.A- în reorganizare. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest sitepresupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produceefectele între dumneavoastră şi SC Mediafax S.A - în reorganizare. Acceptarea seconsideră tacită şi fără rezerve.

b. MASCONFERENCES.ro poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime cu Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor MASCONFERENCES.ro.

d. MASCONFERENCES.ro poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. MASCONFERENCES.ro poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, MASCONFERENCES.ro poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUTUL

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către MASCONFERENCES.ro.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al MASCONFERENCES.ro.

d. MASCONFERENCES.ro nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului sau pe adresa de e-mail monitorulapararii@mediafax.ro

f. Vă informăm că SC Mediafax S.A - în reorganizare îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acţionarea în judecată a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

2. DREPTURILE DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. SC Mediafax S.A - în reorganizare acordă permisunea de a utiliza site-ul www.masconferences.ro în următoarele condiţii:

b. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul publicat de către SC Mediafax S.A - în reorganizare pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al SC Mediafax S.A - în reorganizare precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.masconferences.ro,cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea saudescărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sauinformaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificatea tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietateintelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare aledocumentelor sau informaţiilor respective.

c. Este interzis să folosiţi site-ul www.masconferences.ro pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. SC Mediafax S.A - în reorganizare va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii SC Mediafax S.A - în reorganizare să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului www.masconferences.ro

d. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea SC Mediafax S.A - în reorganizare cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini. 

e. Este interzis să utilizaţi site-ul www.masconferences.ro în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul SC Mediafax S.A - în reorganizare. 

f. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către SC Mediafax S.A - în reorganizare, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi SC Mediafax S.A - în reorganizare.

g. SC Mediafax S.A - în reorganizare aprobă preluarea fără cost a materialelor de presă purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, doar în limita a 250 de semne, spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu SC Mediafax S.A - în reorganizare.

Sursa  www.masconferences.ro  va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: "Este extrem de important ca Europa să rămână în centrul securităţii transatlantice, iar Europa Centrală şi de Est ar trebui să joace un rol central în modelarea viitorului securităţii europene. În special, membrii NATO din flancul estic au nevoie de asigurare permanentă a securităţii şi aranjamente consecvente pentru o prezenţă militară sporită în regiune.“, informează  www.masconferences.ro "). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe  MASCONFERENCES.ro .” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în  www.masconferences.ro .

De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: www.masconferences.ro”, cu link către site-ul www.masconferences.ro.

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către SC Mediafax S.A - în reorganizare şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

h. MASCONFERENCES.ro, logo-ul MONITORULAPARARII şi oricare derivaţie a logo-ului aprobat şi validat de către SC Mediafax S.A - în reorganizare şi www.masconferences.ro sunt proprietatea SC Mediafax S.A - în reorganizare, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SC Mediafax S.A - în reorganizare, indiferent de mediul în care se doreşte utilizarea lui.

3. RĂSPUNDERI

a. Prin utilizarea site-ului www.masconferences.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de MASCONFERENCES.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. SC Mediafax S.A - în reorganizare şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. SC Mediafax S.A - în reorganizare nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

b. SC Mediafax S.A - în reorganizare prin site-ul www.masconferences.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia MASCONFERENCES.ro ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către MASCONFERENCES.ro a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea MASCONFERENCES.ro nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE MASCONFERENCES.ro

a. Prin transmiterea de informaţii către SC Mediafax S.A - în reorganizare şi oricare altă societate afiliată cu SC Mediafax S.A - în reorganizare si către www.masconferences.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video şi comentarii.

b. Transmiterea de informaţii către SC Mediafax S.A - în reorganizare şi oricare altă societate afiliată cu SC Mediafax S.A - în reorganizare si către www.masconferences.ro echivalează cu acceptul acordat către MASCONFERENCES.ro şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept MASCONFERENCES.ro) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. 

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către MASCONFERENCES.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea MASCONFERENCES.ro şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. MASCONFERENCES.ro nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. MASCONFERENCES.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-uluiwww.masconferences.ro este liber.

6. COOKIES

a. Site-ul www.masconferences.ro foloseştecookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului,conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookiereprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin folosirea  unui cookie de pe browserul care acceseaza site-ul MASCONFERENCES.ro, pentru care va fi suficient ca utilizatorul să-şi dea acceptul pe site doar o singură data, se vor reţine preferinţele utilizatorului (exemplu: folosirea variante de desktop a site-ului versus varianta de mobil). Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.masconferences.ro.Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilornoştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintrepartenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu,cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putemcontrola aceste cookie-uri. Pentru mai multe informaţii şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesaţi politica fisierelor cookies

7. PARTAJAREA ARTICOLELOR

a. Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu site-ul sau newsletterul nostru, SC Mediafax S.A - în reorganizare nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. MASCONFERENCES.ro nu stochează această informaţie întrucât acţiunea se petrece în cadrul aplicaţiei de e-mail a expeditorului, SC Mediafax S.A - în reorganizare  neavand acces la conturile dumneavoastră de corespondenţă indiferent de natura lor. 

8. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

a. Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la MASCONFERENCES.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail.Dezabonareala newsletter se poate face prin intermediul link-ului din subsolulnewsletterului. Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea de date cucaracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online politica de confidentialitate

9. SECURITATE

a. SC Mediafax S.A - în reorganizare adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online politica de confidentialitate.   

10. RĂSPUNDERE. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de MASCONFERENCES.ro şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. MASCONFERENCES.ro nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către MASCONFERENCES.ro prin intermediul adresei de e-mail monitorulapararii@mediafax.ro. 

c. MASCONFERENCES.ro şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. MASCONFERENCES.ro îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi MASCONFERENCES.ro face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

Pentru cazul fortuit, SC Mediafax S.A - în reorganizare si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de raspundere. Cazurile fortuite includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al SC Mediafax S.A - în reorganizare, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Informatiile acestui site va sunt oferite cu buna credinta, din surse apreciate ca fiind de incredere. In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta legii dreptului de autor, va rugam sa ne contactati pentru a putea lua masurile care se impun.

d. Fiecare utilizator al SITE-ului MASCONFERENCES.ro este de acord ca, la cererea SC Mediafax S.A - în reorganizare, să exonereze de răspundere SC Mediafax S.A - în reorganizare pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. MASCONFERENCES.ro îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

Log files:

Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendinţe, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor şi a aduna informaţii demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi politica de confidentialitate

11. ACTUALIZARE

a. Aceşti TERMENI ŞI CONDIŢII sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către MASCONFERENCES.ro Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite MASCONFERENCES.ro

Cea mai recentă actualizare a acestor Termenii şi Condiţii de Utilizare a avut loc la data de 30.01.2019.

ȘTIRI
Imaginea articolului Sondaj: 34,4% dintre moldoveni doresc unirea cu România | În cazul unui conflict Rusia-Ucraina, 43,1% dintre cetăţenii moldoveni cred că Republica Moldova ar trebui să rămână neutră 8 feb 2022

Sondaj: 34,4% dintre moldoveni doresc unirea cu România | În cazul unui conflict Rusia-Ucraina, 43,1% dintre cetăţenii moldoveni cred că Republica Moldova ar trebui să rămână neutră

citește mai mult
Imaginea articolului General (r) Sergiu Medar, despre securitatea naţională: România a fost primul stat care a pus HUMINT, SIGINT şi IMINT într-un singur loc, pentru analiză 16 feb 2021

General (r) Sergiu Medar, despre securitatea naţională: România a fost primul stat care a pus HUMINT, SIGINT şi IMINT într-un singur loc, pentru analiză

citește mai mult